Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV0003 Puhetekniikka 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Liisa Kouvonen

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan äänielimistöön ja sen toimintaan sekä äänen ominaisuuksiin ja harjoitellaan äänenkäyttöä.

Osaamistavoitteet

Kurssin käynyt opiskelija hallitsee puhetekniikan perustan, fysiologisesti oikean äänenkäyttötavan, osaa suhtautua harjoitteluun ja omaan puheeseen analyyttisesti ja kriittisesti sekä kykenee itsenäiseen työskentelyyn saavutettujen taitojen ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi.

Sisältö

Ydinsisältöjä ovat tutkimukseen perustuva tieto äänielimistön toiminnasta, äänenkäytön harjoitus- ja opetusmenetelmät, äänen laatu sekä äänenkäytön harjoitukset. Kurssiin kuuluu ohjattua harjoittelua ja loppudemonstraatio sekä runsaasti itsenäistä työskentelyä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kurssilla jakama materiaali ja

Laukkanen - Leino (2001), Ihmeellinen ihmisääni: äänenkäytön ja puhetekniikan perusteet, arviointi, mittaaminen ja kehittäminen.

Lisätietoja

Ei järjestetä lukuvuonna 2017 - 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet