Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV0010 Kokouskäytännöt ja puheviestintä, lääke- ja hammaslääketiede 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopisto-opettaja Tuula Hakkarainen

Yleiskuvaus

Opintojaksolla opiskelija perehtyy neuvottelu- ja kokousviestintään toiminnallisen ja viestintäharjoittelupainotteisen työskentelyn muodossa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, miten kokouksiin ja neuvotteluihin valmistaudutaan. Hän ymmärtää viestinnän roolin yhteistyön edistämisessä ja päätöksenteossa. Opiskelija tuntee neuvottelu- ja kokouskäytännöt ja osaa toimia kokouksissa ja neuvotteluissa osallistujana ja vetäjänä. Hän osaa eritellä ja arvioida niin omaansa kuin muiden viestintää neuvottelu- ja kokousympäristössä. Hän myös osaa ottaa vastaan ja antaa muille palautetta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija paneutuu neuvottelussa ja kokouksissa vaadittavaan viestintäosaamiseen. Hän tutustuu neuvotteluun valmistautumiseen, ongelmanratkaisuun ja vaikuttamiseen sekä neuvottelutyyleihin ja yhteistyön edistämisen tapoihin. Opiskelija perehtyy kokousviestintään sekä harjoittelee neuvottelussa ja kokouksessa toimimista vetäjän ja osallistujan roolissa. Hän opettelee erittelemään ja analysoimaan viestintää ryhmätilanteissa sekä antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 11 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

D8-kevät ja D9-syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa julkaistava materiaali, verkkoaineistot ja muu kurssilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen syventävien opintojen kurssi HLL-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet