Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KIPV3500 Puheviestintä, kasvatustieteiden laitos 1 ECTS
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: Marianna Hoikkala

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa
- käyttää ja analysoida puheviestinnän keskeisimpiä käsitteitä ja teorian ja käytännön tasolla,
- tunnistaa ja selittää vuorovaikutuksen merkityksiä yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän konteksteissa
- muodostaa viestijäkuvan omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan sekä haluaa aktiivisesti kehittää omaa puheviestintäkompetenssiaan
- osallistua ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä realistisesti arvioida omaa viestintäosaamistaan

Sisältö

Opiskelija
- vahvistaa ja kehittää omaa puheviestintäkompetenssiaan ja akateemista asiantuntijuuttaan osallistumalla aktiivisesti erilaisiin yksilö- ja pienryhmäharjoituksiin
- harjoittelee erilaisten puheviestintätapahtumien osatekijöiden analysoimista sekä oman ja muiden toiminnan arvioimista

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento- ja pienryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Vastuuopettajan kanssa on mahdollista sopia tentin vaihtoehtoisista suoritustavoista, esimerkiksi suullinen tentti, suullinen esitys, kotitentti tai lukupiirityöskentely.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttimateriaali ilmoitetaan opintojakson yhteydessä.

Lisätietoja

Opetus on siirtynyt kieli- ja viestintäopintojen keskuksen (ent. kielikeskuksen) vastuulle lukuvuodesta 2017-2018. Suomen kielen puheviestintä ja kirjallinen viestintä järjestetään erillisillä opintojaksoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Education
Centre for Language and Communication Studies
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Centre for Language and Communication Studies
Centre for Language and Comm.Stud./Indonesian
Centre for Language and Communication St./English
Centre for Language and Communication St./Spanish
Centre for Language and Communication St./Italian
Centre for Language and Communication St./Japanese
Centre for Language and Communication St./Chinese
Centre for Language and Comm.Stud./Speech Comm.
Centre for Language and Communication St./French
Centre for Language and Communication St./Swedish
Centre for Language and Communication St./German
Centre for Language and Communication St./Finnish
Centre for Language and Communication St./Russian
Finnish Study Modules