Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3500 Puheviestintä, kasvatustieteiden laitos 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: Marianna Hoikkala

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa
- käyttää ja analysoida puheviestinnän keskeisimpiä käsitteitä ja teorian ja käytännön tasolla,
- tunnistaa ja selittää vuorovaikutuksen merkityksiä yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän konteksteissa
- muodostaa viestijäkuvan omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan sekä haluaa aktiivisesti kehittää omaa puheviestintäkompetenssiaan
- osallistua ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä realistisesti arvioida omaa viestintäosaamistaan

Sisältö

Opiskelija
- vahvistaa ja kehittää omaa puheviestintäkompetenssiaan ja akateemista asiantuntijuuttaan osallistumalla aktiivisesti erilaisiin yksilö- ja pienryhmäharjoituksiin
- harjoittelee erilaisten puheviestintätapahtumien osatekijöiden analysoimista sekä oman ja muiden toiminnan arvioimista

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento- ja pienryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Vastuuopettajan kanssa on mahdollista sopia tentin vaihtoehtoisista suoritustavoista, esimerkiksi suullinen tentti, suullinen esitys, kotitentti tai lukupiirityöskentely.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttimateriaali ilmoitetaan opintojakson yhteydessä.

Lisätietoja

Opetus on siirtynyt kieli- ja viestintäopintojen keskuksen (ent. kielikeskuksen) vastuulle lukuvuodesta 2017-2018. Suomen kielen puheviestintä ja kirjallinen viestintä järjestetään erillisillä opintojaksoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3104 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet