Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU4303 Hammaslääketieteen suomalaistaminen ja yleistajuistaminen 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Emmi Hynönen
Edeltävät opinnot
Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Kurssilla opiskellaan suomen ja englannin ilmaisueroja sekä sitä, millaista on hammaslääketieteen kieli ja miten se vaihtelee tilanteiden ja viestintätarpeiden mukaan. Yleisemmin tavoitteena on saada opiskelijat tiedostamaan, millaisella kielellä hammaslääketieteestä puhutaan yleistajuisesti julkisuudessa, ja asettumaan mediasta hammaslääketieteellistä tietoa etsivän henkilön asemaan sekä valmentautua kohtaamaan hammaslääkärinä internetistä hammaslääketieteellistä tietoa löytäneitä potilaita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, millaista sanastoa viestinnässä on tilannekohtaisesti tarkoituksenmukaista käyttää. Opiskelija osaa ilmaista englanniksi lukemansa täsmällisellä ja suomen kieliopin mukaisella tavalla sekä välttää englannin kieliopin tyypillisiä vaikutuksia suomen kielellä kirjoittaessaan. Opiskelija tietää, miten maallikot viestivät ja maallikoille viestitään hammaslääketieteestä.

Sisältö

- Englannin kielen vaikutus kirjoitettuun suomen kieleen sekä suomen ja englannin kielen erot
- Hammaslääketieteen erikoiskielen piirteet ja hammaslääketieteellisen tiedon yleistajuistaminen sanastotasolla
- Maallikoiden hammaslääketieteestä käyttämät ilmaukset ja niiden hyödyntäminen tulevassa potilastyössä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty arvosana edellyttää läsnäoloa, aktiivista osallistumista ja opettajien määräämien tehtävien riittävän huolellista suorittamista.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson sivuilla Moodlessa julkaistava sekä internetistä vapaasti saatavilla oleva (tehtävissä käytettävä) materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet