Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU4304 Suomen kieli hammaslääkärin työssä 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Emmi Hynönen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssilla valmennetaan opiskelijoita laatimaan valistavia, ohjeistavia ja sitouttavia terveysviestinnän tekstejä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia sekä kielellisesti että tekstuaalisesti laadukkaita alaansa edustavia tekstejä, jotka ovat kulloisenkin viestintätilanteen vaatimusten mukaisia ja vastaanottajan huomioon ottavia. Opiskelija osaa ammattinsa edustajana laatia ja kommentoida yleistajuisia tiedottavia ja valistavia tekstejä.

Sisältö

- Tekstien tiedottava, valistava ja vaikuttava funktio
- Tekstilajit, joihin kuuluvia tekstejä hammaslääkärin on työssään osattava laatia ja kommentoida
- Asiatyylinen sekä vastaanottajan ja viestintätilanteen kannalta tarkoituksenmukainen kielellinen ilmaisu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Ryhmätyöskentely 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty arvosana edellyttää läsnäoloa, aktiivista osallistumista ja opettajien määräämien tehtävien riittävän huolellista suorittamista.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima materiaali, joka jaetaan joko monisteina tai kurssin sivuilla Moodlessa. Opiskelijoiden omat tekstit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet