Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU4305 Hammaslääketieteen kirjoitusklinikka 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Emmi Hynönen

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan tieteelliseen tyyliin ja tieteellisen esityksen piirteisiin. Opiskelija saa palautetta opinnäytteensä käsikirjoituksen katkelmasta sekä suomen kielen opettajalta että muilta syventävien opintojen kirjallisen työn laatijoilta. Lisäksi kurssilla annetaan opastusta hyväksyttävän kypsyysnäytteen laatimiseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää suomen kieltä tieteellisessä esityksessä ja laatia tieteellisiä kirjoituksia suomen kielellä. Opiskelija osaa hyödyntää alansa suomenkielistä terminologiaa. Opiskelija tietää tieteellisen esityksen kriteerit ja ominaisuudet sekä osaa hakea ja käyttää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista koskevia ohjeita. Opiskelija osaa laatia hyväksyttävän kypsyysnäytteen.

Sisältö

- Tieteellinen asiatyyli ja sen käyttö
- Tutkielman laatiminen asiasisällön rakenteen, kielen ja tyylin kannalta
- Tieteellisen työn otsikointi ja sisällysluettelon laatiminen
- Lähteiden käyttö ja merkintä
- Kypsyysnäytteen kirjoittamisen ohjeet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suorituksen saaminen edellyttää kolmea läsnäoloa, alustavan sisällysluettelon ja noin 1000 - 1500 sanan mittaisen oman tutkielmatekstikatkelman toimittamista käsiteltäväksi ja niistä annettavan palautteen vastaanottamista sekä muiden osallistujien tekstien kommentointia.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Syventävien opintojen kirjallisen työn kirjoittamisvaihe.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijan opinnäytteen osa ja muu sovittu materiaali, joka jaetaan ryhmän jäsenille Moodlessa. Moodlesta on saatavilla myös kurssin muu, kirjoittamista yleensä ja erityisesti tieteellistä kirjoittamista käsittelevä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet