Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU4311 Tieteellinen kirjoittaminen, biolääketiede 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen kirjallisen viestinnän yliopisto-opettaja Katja Laivo-Laakso
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään oman alan tieteelliseen tekstiin ja tutkielman kieleen sekä sovelletaan tekstin- ja kielenhuollon ohjeita omaan tekstiin. Kurssilla harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista, tutustutaan tieteenalan konventioihin ja analysoidaan opiskelijan omaa kirjoitusprosessia. Kurssi tukee opiskelijan opinnäytetyön kirjoittamista kielenhuollon näkökulmasta. Ks. Sisältö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia omaa erikoisalaansa edustavan tieteellisen, suomenkielisen opinnäytteen, jonka kieli on kieliopillisesti ja oikeakielisesti korrektia, sanasto asiatyylistä ja jossa noudatetaan vakiintunutta tieteellistä esitystapaa. Opiskelija osaa hyödyntää kriittisesti ja soveltaen kielenhuolto- ja tekstinhuolto-oppaita sekä sanakirjoja omassa kirjoittamisessaan. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta oman erikoisalansa tekstistä. Opiskelija pystyy kirjoittamaan hyväksyttävän kypsyysnäytteen.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan tutkielman rakenne-, jäsentely-, viittaus- ja muotoseikkoja. Opiskellaan, miten asiantuntijuus osoitetaan asiatyylisessä ja yleiskielisessä opinnäytteessä. Tarkastellaan erikoisalan terminologiaa sekä tieteenalan lause-, virke- ja tekstirakenteita. Opintojakson osallistuja tuo katkelman omasta opinnäytetyöstään kommentoitavaksi. Keskustellaan opiskelijoiden teksteistä: esitetään kysymyksiä, tarkennuksia ja kommentteja sekä annetaan rakentavaa palautetta. Selvitetään kypsyysnäytteen kriteerit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Suorituksen saaminen edellyttää, että opiskelija toimittaa opinnäytetyön käsikirjoituksesta noin viiden sivun mittaisen katkelman ja vastaanottaa palautetta, antaa vertaispalautetta ja kommentoi toisten tekstejä ryhmätapaamisissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen opetukseen sekä "Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot" -kohdassa mainitut suoritukset.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Opintojakso suoritetaan LuK-tutkielmaa kirjoitettaessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa esitettävä materiaali, yleiset tutkielmanteko-oppaat sekä opiskelijoiden opinnäytetekstit.

Lisätietoja

Kurssi pitää suorittaa ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet