Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KISU3500 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä, kasvatustieteiden laitos 2 ECTS
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: Katja Laivo-Laakso

Osaamistavoitteet

Opiskelija on selvillä opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteistä ja käytänteistä sekä argumentoinnin merkityksestä tieteellisen tekstin tuottamisessa. Hän osaa
- soveltaa oman tieteenalansa kielenkäytön käytäntöjä opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään
- työstää ja muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa sekä ottaa huomioon kirjoittamansa tekstin lukijakunnan
- käyttää kielioppaita ja muita kielen hakuteoksia kirjoittamisen tukena

Sisältö

Opiskelija osaa viestinnän onnistumisen ja vakuuttavuuden kannalta:
- tuottaa kieleltään ja tyyliltään hyvää asiatekstiä lukijakunnan huomioon ottaen,
- referoida sekä suomenkielistä että vieraskielistä tekstiä ja
- kirjoittaa argumentoivia tekstejä sekä lehtiartikkeleita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustyöt.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaaliksi suositellaan seuraavia teoksia:

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (uusin painos) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.

2. Kankaanpää, S., Heikkilä, E., Korhonen, R., Maamies, S. & Piehl, A. (toim.) (uusin painos) Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.

Lisätietoja

Opetus on siirtynyt kieli- ja viestintäopintojen keskuksen (ent. kielikeskuksen) vastuulle lukuvuodesta 2017-2018. Suomen kielen puheviestintä ja kirjallinen viestintä järjestetään erillisillä opintojaksoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Education
Centre for Language and Communication Studies
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Centre for Language and Communication Studies
Centre for Language and Comm.Stud./Indonesian
Centre for Language and Communication St./English
Centre for Language and Communication St./Spanish
Centre for Language and Communication St./Italian
Centre for Language and Communication St./Japanese
Centre for Language and Communication St./Chinese
Centre for Language and Comm.Stud./Speech Comm.
Centre for Language and Communication St./French
Centre for Language and Communication St./Swedish
Centre for Language and Communication St./German
Centre for Language and Communication St./Finnish
Centre for Language and Communication St./Russian
Finnish Study Modules