Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU3500 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä, kasvatustieteiden laitos 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: Katja Laivo-Laakso

Osaamistavoitteet

Opiskelija on selvillä opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteistä ja käytänteistä sekä argumentoinnin merkityksestä tieteellisen tekstin tuottamisessa. Hän osaa
- soveltaa oman tieteenalansa kielenkäytön käytäntöjä opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään
- työstää ja muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa sekä ottaa huomioon kirjoittamansa tekstin lukijakunnan
- käyttää kielioppaita ja muita kielen hakuteoksia kirjoittamisen tukena

Sisältö

Opiskelija osaa viestinnän onnistumisen ja vakuuttavuuden kannalta:
- tuottaa kieleltään ja tyyliltään hyvää asiatekstiä lukijakunnan huomioon ottaen,
- referoida sekä suomenkielistä että vieraskielistä tekstiä ja
- kirjoittaa argumentoivia tekstejä sekä lehtiartikkeleita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustyöt.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaaliksi suositellaan seuraavia teoksia:

1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (uusin painos) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.

2. Kankaanpää, S., Heikkilä, E., Korhonen, R., Maamies, S. & Piehl, A. (toim.) (uusin painos) Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.

Lisätietoja

Opetus on siirtynyt kieli- ja viestintäopintojen keskuksen (ent. kielikeskuksen) vastuulle lukuvuodesta 2017-2018. Suomen kielen puheviestintä ja kirjallinen viestintä järjestetään erillisillä opintojaksoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3104 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet