Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KISU3501 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä, OKL Turku 2 ECTS
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: Katariina Ahtola-Rajala

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy asiakirjoittamista koskeviin kielen ja tyylin periaatteisiin, osaa ottaa huomioon kirjoittamansa tekstin lukijakunnan (tiedeyhteisö - suuri lukijakunta), muokata tekstiään eri vaiheissa ja käyttää kielioppaita ja muita hakuteoksia kirjoittamisen tukena.

Sisältö

- tieteellisen ja vakuuttavan kirjoitusviestinnän osatekijät (esimerkkeinä eri tekstilajeja)
- kieleltään ja tyyliltään hyvän asiatekstin rakenneseikat ja oikeakielisyyskäytänteet
- tekstin kohdentaminen: lukijakunnan huomioon ottaminen
- suomenkielisen ja vieraskielisen tekstin referointi
- argumentoivien tekstien analysointi; lähdemateriaaleihin viittaaminen
- lehtiartikkelin laatiminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 39 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Tehtävien ja kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen. Kirjallinen tentti sisältää luennot.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Harmanen, M., Kaipainen, S. & Murto, M. 2009. Uusi apulainen. Kieliopas. Helsinki: Laatusana Oy.
 2. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (uusin painos) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.
 3. Itkonen, T. & Maamies, S. 2007. Uusi kieliopas. 3. tarkistettu p. Helsinki: Tammi.
 4. Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2010 (8. p). Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 5. Kirjoittajan ABC-kortti. http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/ (Tarvittaessa vastaava samansisältöinen verkko-oppimissivusto.)

Lisätietoja

Opetus on siirtynyt kieli- ja viestintäopintojen keskuksen (ent. kielikeskuksen) vastuulle lukuvuodesta 2017-2018. Tämä kuvaus korvaa entisen LUOT3709-koodilla olleen opintojaksokuvauksen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Teacher Education
Kieli- ja viestintäopinnot (Educational Sciences, Primary Education)
Centre for Language and Communication Studies
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Centre for Language and Communication Studies
Centre for Language and Comm.Stud./Indonesian
Centre for Language and Communication St./English
Centre for Language and Communication St./Spanish
Centre for Language and Communication St./Italian
Centre for Language and Communication St./Japanese
Centre for Language and Communication St./Chinese
Centre for Language and Comm.Stud./Speech Comm.
Centre for Language and Communication St./French
Centre for Language and Communication St./Swedish
Centre for Language and Communication St./German
Centre for Language and Communication St./Finnish
Centre for Language and Communication St./Russian
Finnish Study Modules