Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIFF0012 Suomea ulkomaalaisille: Jatkokurssi II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viest.keskus/Finnish as a Foreign Lang.
Vastuuhenkilö
Jenni Laine
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Alkeiskurssi I ja II, jatkokurssi I (n. 1,5 - 2 vuotta).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Yleiskuvaus

Kurssilla parannetaan kommunikaatiotaitoja ja syvennetään suomen kielen tuntemusta, harjoitellaan puheen ja tekstin ymmärtämistä sekä puhumista ja kirjoittamista. Kurssilla opiskellaan lisää kielen rakenteita.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy keskustelemaan tutuista aiheista, esim. opiskelusta ja työstä. Hän ymmärtää sanakirjan avulla pääasiat normaalista sanomalehtitekstistä ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia, yhtenäisiä tekstejä.

Sisältö

Kurssilla tehdään keskustelu- ja kuunteluharjoituksia, tekstinymmärtämis- ja kirjoitustehtäviä. Kurssin aikana harjoitellaan mm. verbien aikamuotojen käyttöä, monikon taivutusta ja adjektiivien vertailumuotoja. Kurssin teemoja ovat suomalaiset juhlat ja tavat, koulutus, työ ja erilaiset asioimistilanteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 58 t 0 t

Tentti 2 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gehring, S. & Heinzmann, S. Suomen mestari 2. Finn Lectura 2012. Kappaleet 5-8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Syksyn 2017 opintojaksot (Kieli- ja viest.keskus/Finnish as a Foreign Lang.)
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kevään 2018 opintojaksot (Kieli- ja viest.keskus/Finnish as a Foreign Lang.)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet