Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIEN5005 Kieli- ja kulttuuritandem, englanti 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen opettajat

Yleiskuvaus

Tandem on pari- tai pienryhmäohjelma, jossa opiskelijat työskentelevät pareittain tai pienryhmissä syntyperäisen kohdekielen puhujan kanssa. Toinen opiskelukielistä on aina suomi. Tandemparit/-ryhmät kokoontuvat viikoittain puhumaan vuorotellen tasapuolisesti kummankin äidinkielellä. Kurssin aikana pidetään oppimispäiväkirjaa tai blogia, ja sen päätyttyä kurssin kulusta raportoidaan vastuuopettajalle. Tandem on tarkoitettu täydentämään muita kohdekielen opintoja. Kurssia ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa kommunikoida erilaisissa arkipäivän tilanteissa
- omaa laajan sanavaraston keskusteluissa käsitellyistä aihepiireistä
- ymmärtää kulttuurienvälisen viestinnän merkityksen
- on kehittänyt sekä itseojautuvuuttaan että ryhmätyötaitojaan
- on pohtinut omia oppimisstrategioitaan

Sisältö

Kurssilla voidaan harjoitella ääntämistä, sanastoa, kielioppia, keskustelua oman tason mukaan sekä käsitellä tandemparia/-ryhmää kiinnostavia ajankohtaisia asioita, opiskelua, yhteiskuntaa, kulttuurieroja jne. Osanottajat määrittelevät tarkemman sisällön keskenään ja lähettävät suunitelmansa vastuuopettajalle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 13 t 0 t

Tandemparit/-ryhmät kokoontuvat itsenäisesti n. 1 - 2 kertaa viikossa lukukauden/lukuvuoden ajan.
Lisätietoja: Kurssin voi suorittaa myös yhden opintopisteen laajuisena jolloin ryhmätyöskentely 20 t ja itsenäinen työskentely 7 t.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kurssin suorittamiseen vaaditaan aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen tapaamisiin, oppimispäiväkirja tai blogi, joka lähetetään vastuuopettajalle.
Oppimispäiväkirja tai blogi kirjoitetaan osaksi kohdekielellä, osaksi äidinkielellä. Kohdekielellä kirjoitetaan erittely käsitellyistä aiheista, äidinkielellä oppimisen reflektointi. Päiväkirjan pituus on vähintään 3 liuskaa koneella kirjoitettua tekstiä 1,5 rivivälillä.
Oppimispäiväkirja palautetaan ohjaavalle opettajalle kurssin päättyessä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kurssi on tarjolla vain englantia tai suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet