Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIEN0060 Englannin kieli: Akateemisten perustaitojen tukikurssi 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti
Vastuuhenkilö
Kristiina Peltonen
Edeltävät opinnot
Englannin perustiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Kurssin tarkoituksena on tehdä opiskelija tietoiseksi siitä, että akateeminen englanti on oma sosiaalinen murteensa ja että se eroaa englannin yleiskielestä sekä antaa hänelle valmiudet selvitä oman alansa tekstinymmärtämisen kurssista tai English: Academic and Professional Skills -kurssista sekä tuottaa oikeakielisiä (suomenkielisiä) lyhennelmiä englanninkielisistä akateemisista teksteistä. Kurssin tarkoituksena on myös antaa valmiudet tuottaa englanninkielisiä virallisluonteisia tekstejä etenkin omalta alaltaan sekä keskustella etenkin omasta alastaan virallisissa tilanteissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tutustuu niihin rakenteisiin ja muihin englannin ominaispiirteisiin (prefikseihin, suffikseihin ja link words -sanoihin), jotka eroavat suomen kielestä sekä koulussa opetetusta yleiskielestä.
- oppii lukutekniikkaa, joka helpottaa hänen opiskeluaan oman alansa tekstinymmärtämisen kurssilla, missä tekstit ovat pidempiä ja niitä käsitellään nopeammassa tahdissa. Opiskelija oppii myös soveltamaan oppimaansa sekä kirjoitettuun että puhuttuun akateemiseen kieleen.
- on kasvattanut lukunopeutta sekä on saanut valmiudet jatkuvaan, aktiiviseen kielenoppimiseen ja tiedon hankintaan sekä tiedon välittämiseen sekä kirjoituksessa että puheessa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään eri alojen akateemisia ja virallisluonteisia tekstejä, jotka ovat lyhempiä kuin varsinaisella tekstinymmärtämisen kurssilla käytetyt tekstit ja niitä käsitellään perusteellisemmin. Kurssin kuluessa kirjoitetaan useita suomen- ja englanninkielisiä lyhennelmiä, tutustutaan sanojen merkityksen mielekkääseen arvaamiseen tekstiyhteydessään sekä pyritään antamaan keinot pääasian löytämiseen sanojen tulvasta sekä kirjoittajan sanoman ymmärtämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 6 t
Itsenäinen työskentely 38 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen tuntiosallistuminen sekä keskeisen asiasisällön ymmärtäminen.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi on tarkoitus suorittaa 1. opiskeluvuotena ennen tekstinymmärtämisen tai English: Academic and Professional Skills -kurssia, mikäli opiskelijalla on tarve hankkia em. kursseilla vaadittavat puuttuvat perustaidot. Myös EAPS-kurssien rinnalla on mahdollista osallistua kurssille, mikäli tarvitsee tukea englanninkielisten tenttikirjojen lukuun.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Opettajan jakamat ja opiskelijoiden tuomat erilaisia tekstityyppejä edustavat monisteet

- Sanasto- ja rakenneharjoitusmonisteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet