Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIEN2313 Englannin kieli: Taso II, tekstin ymmärtäminen, mat.-luonn. tdk, 3 op 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti
Vastuuhenkilö
Kristiina Peltonen
Edeltävät opinnot
Lukion englannin kielen opinnot tai vastaavat tiedot. Kurssista vapautetaan opiskelijat, joilla on L tai E yo-kokeen englannin pitkän oppimäärän kokeessa. Merkintä vapautuksesta annetaan kielikeskuksen toimistossa (yo-todistus mukaan!)

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2 - C1

Yleiskuvaus

Opintojakson tarkoituksena on helpottaa englanninkielisen kurssi- ja tutkimuskirjallisuuden lukemista opintojen aikana sekä myöhempää tiedonhankintaa työelämässä sekä tehdä opiskelijat tietoisiksi arkienglannin ja virallisen englannin eroista kuten myös suomen ja englannin akateemisen kielen eroista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- pystyy lukemaan englanninkielistä yleisluonteista asiatekstiä ja erityisesti oman alansa tekstiä nopeasti ja tehokkaasti.
- ymmärtää tekstin keskeisen sisällön, osaa käyttää hyväkseen tekstin kokonaishahmotusta, sekä tunnistaa sen osien funktioita ja loogisia suhteita.
- osaa päätellä vieraiden sanojen merkityksen sekä asia- ja tekstiyhteyden että sanojen etu- tai jälkiliitteiden perusteella
- ymmärtää akateemiselle tyylille ominaisia kielioppirakenteita ja osaa jäsentää pitkiä ja vaikeitakin virkkeitä
- on perehtynyt asiatyylin ja erityisesti oman alansa keskeiseen sanastoon
- osaa hakea tietoa sanakirjoista ja muista tietolähteistä
- on saanut välineitä jatkuvaan kielen oppimiseen

Sisältö

Lukutekniikkaa, keskeisiä kielioppirakenteita, asiatyylin ja oman alan sanastoa, englannin sananmuodostuksen periaatteita sekä eri lähteistä otettuja tekstejä. Osa teksteistä on opiskelijoiden valitsemia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 38 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t
Harjoitukset 0 t 2 t

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
  • suomeksi

Aktiivinen tuntiosallistuminen, lyhennelmä ja loppukoe. Erityisestä syystä voidaan sopia osittaisesta itseopiskelusta. Silloinkin kurssin alkuosa on syytä käydä ryhmän mukana.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Lyhennelmän tulee välittää alkuperäisen kirjoittajan sanoma muuttumattomana lukijalle. Loppukokeessa opiskelijan tulee osoittaa kokonaistekstin ymmärtämistä. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti aktiivinen tuntiosallistuminen, sillä pääpaino on jatkuvassa arvioinnissa (continuous assessment).

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamat eri tekstityyppejä edustavat monisteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet