Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3052 A.14 Opiskelutaidot 0 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
HOPS-ohjaaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet omien opintojensa suunnitteluun. Opiskelija osaa laatia koulutuksen opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tukemaan omaa oppimistaan ja valmistumistaan tavoiteajassa sekä vastata työskentelyn jatkumisesta koko opintojensa ajan.

Sisältö

Yliopisto-opiskelun lähtökohdat sekä HOPSin teoreettiset lähtökohdat ja HOPSin tekeminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opiskelu- ja AHOT- käytäntöihin, omien opintojen suunnitteluun sekä HOPS-suunnitelman tekoon liittyvät materiaalit ovat Moodlessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
HOPS-suunnitelman tekeminen.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaali Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet