Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3043 A.3 Aikuissosiaalityö (P) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Mikko Aro
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ3043 Luennot sekä luento- ja kirjatentti (5op)

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee aikuissosiaalityön keskeiset teoreettiset ja ajankohtaiset kysymykset sekä ymmärtää riippuvuus- ja mielenterveysongelmien merkityksen aikuissosiaalityön kokonaisuudessa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään aikuissosiaalityön perusteisiin ja riippuvuus- ja mielenterveysongelmien vaikutuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Tentti kattaa listatut kirjat ja luentojen sisällön

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jokinen & Juhila (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa, s. 14–144, 253–281.

Laitinen & Niskala (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä, s. 167–218, 327–356, 375–426.

Koski-Jännes ym. (toim.) Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin, s. 16–64.

Galvani: Supporting people with alcohol and drug problems.

Heiskanen ym. (toim.) Masennus, s. 7–82.

Lönqvist ym. (toim.) Psykiatria, s. 57–86.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet