Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3051 A.10 Asiakirjat ja dokumentointi (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Niina Nurmela
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

Verkko-opetus ja oppimispäiväkirja (2op)
Seminaari (1op) vain sosiaalityön pääaineopiskelijat

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa dokumentoinnin roolin osana asiakastyötä ja hallitsee hyvän dokumentoinnin periaatteet. Opiskelija hahmottaa asiakirjoja ja niiden laatimista koskevan lainsäännön.
Opiskelija osaa arvioida kirjoittamisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia sosiaalityössä.

Sisältö

Videoluennoilla ja seminaareissa opiskelija perehtyy asiakastyön hyvän dokumentoinnin periaatteisiin sekä asiakkaiden oikeuksiin ja viranomaisen velvollisuuksiin kirjaamiseen liittyen. Opiskelija perehtyy erilaisiin asiakirjatyyppeihin, ja oppii hahmottamaan kirjaamisen roolia osana sosiaalityön työkäytäntöjä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Lukuvuonna 2017-2018 kurssin voi suorittaa myös syksyllä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet