Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP2942 A.11/14 Tutkimuksen tekoon orientoituminen (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Jarkko Rasinkangas
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP2942 Luennot ja seminaari

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalipoliittisen ja sosiaalityön tutkimuksen vakiintuneisiin tutkimussuuntauksiin ja erityispiirteisiin sekä teoreettisiin kytkentöihin. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa ja jäsentää sosiaalitieteellisesti relevantteja tutkimustapoja niiden yhteiskuntateoreettisissa yhteyksissä perehtymällä erilaisiin tutkimusasetelmiin, -aineistoihin ja -menetelmiin. Myös tieteellisen tekstin luku- ja kirjoitustaidot sekä ryhmä- ja seminaarityöskentelytaidot ovat oppimisen tavoitteena.

Sisältö

Kurssilla käsitellään sosiaalipoliittisen ja sosiaalityön tutkimuksen erityispiirteitä ja tyypillisimpiä tutkimussuuntauksia. Seminaariharjoituksissa opetellaan mm. tutkimuskysymysten määrittelyä ja rajaamista sekä metodien ja menetelmien valintaa erilaisissa tutkimusasetelmissa. Kurssin lopputyönä opiskelija laatii kirjallisen materiaalin perusteella seminaarityön, jossa opiskelija soveltaa kurssilla oppimiaan taitoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Pääaineopiskelijat: luennot, seminaariharjoitukset sekä seminaarityö 24 h

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: kurssilla erikseen jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet