Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7082 S.3 Sosiaalityön teoriaperusteiden laajentaminen (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Katja Forssén
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot sekä maisteriopintoihin sisällytettäviä muita opintoja vähintään 15 opintopistettä.

Yleiskuvaus

STYÖ7082 (3op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden yhteiskuntateoreettista näkemystä. Opintojaksossa perehdytään sosiaalityön muuttuvaan asemaan globaaleissa oloissa.

Sisältö

Kirjallisuuden kautta opiskelija perehtyy oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, vapauden ja hyvinvoinnin määrittymiseen ideologisesti toisistaan poikkeavissa järjestelmissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Farnsworth & Irving (eds.): Social Policy in Times of Austerity

Harrikari, Rauhala &Virokannas (eds.) Social Change and Social Work

Matthies & Uggerhoj (eds): Participation, Marginalization and Welfare Services

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet