Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7097 S.9 Teorian ja käytännön yhteensovittaminen (P) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Mikko Aro
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Klinikkakurssi I ja Sosiaalityön harjoittelu

Yleiskuvaus

STYÖ7097 (2op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään sosiaalityön teoriatietoa ja ammatillista käytännön tietoa. Opiskelija tunnistaa omaa ammatillista kehittymistään, omia vahvuuksiaan ja kehitettäviä alueita sosiaalityöntekijänä. Opiskelijan kyky toteuttaa sosiaalityötä ammattieettisesti vahvistuu.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan opiskelijoiden käytännön työssä kohtaamia sosiaalityöhön ja omaan ammatilliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Sosiaalityön tehtäviä, työskentelyorientaatioita, verkosto- ja yhteistyötä, sosiaalityön haasteita, sosiaalityön etiikkaa ja omaa työkokemusta peilataan sosiaalityön teorioihin ja tutkimustietoon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 26 t 0 t

Seminaari 26 h ja oheiskirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Pääsääntöisesti opiskelijat osallistuvat harjoittelun jälkeen Teorian ja käytännön yhteensovittamisen kurssin seminaareihin ja kirjoittavat esseemuotoisen seminaarityön.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoittelun oppimispäiväkirja

Työkokemukseen liittyvä kirjallisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet