Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP3069 S.2 Sosiaalipolitiikan tutkimuksen kansanväliset klassikot (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Lauri Mäkinen

Yleiskuvaus

SOSP3069 Sosiaalipolitiikan tutkimuksen kansainväliset klassikot

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua sosiaalipolitiikan tutkimuksen kansainvälisiin klassikkoteoksiin, pohtia niiden merkitystä sosiaalipoliittisen tutkimuksen kehitykselle sekä ja oppia keskustelemaan sosiaalipolitiikan historian ja nykypäivän välisestä suhteesta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään sosiaalipoliittisen tutkimuksen tunnetuimpiin klassikkoteoksiin ja pohditaan niiden merkitystä nykypäivän sosiaalipoliittiselle tutkimukselle sekä keskustelulle sosiaalipolitiikasta ja hyvinvointivaltiosta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja ryhmätyö.
Kurssin voi vaihtoehtoisesti suorittaa kirjallisuuskuulustelulla. Kirjalistasta valitaan tentittäväksi kolme klassikkoteosta. Tenttiin ilmoittautuminen ja tieto tentittäviksi valituista kirjoista kurssin vastuuopettajalle sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haluttua tenttiajankohtaa. Tentti suoritetaan tenttiakvaariossa, jossa se on auki kahden viikon ajan. Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin 2 opintopisteen laajuisena kirjallisuuskuulusteluna, jolloin kirjalistasta valitaan tentittäväksi kaksi klassikkoteosta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivisuus seminaarissa ja ryhmätyö (3 op) arvostellaan asteikolla 0-5. Kirjallisuuskuulustelu (3 op) arvostellaan asteikolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esping-Andersen: The three worlds of welfare capitalism

Korpi: The democratic class struggle

Marshall: Citizenship and social class

Polanyi: Suuri murros

Rawls: Oikeudenmukaisuusteoria

Rowntree: Poverty: a study of town life

Titmuss: Social policy. An introduction

Wilensky: The welfare state and equality

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet