Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP3068 S.5 Eläkepolitiikka (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Ritakallio

Yleiskuvaus

SOSP3068 Kirjallisuustentti (3op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt eläkepolitiikan historiaan, erilaisiin eläkepoliittisiin järjestelmiin sekä niiden vaikutuksiin eläkeläisten hyvinvointiin.

Sisältö

Opiskelija perehtyy eläkepolitiikkaa ja eläkevakuutusta koskevaan kirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuustentti (tenttiakvaario)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

3 kirjaa seuraavista:

Ebbinghaus, B. (toim.) The Varieties of Pension Governance (pakollinen)

Eläketurvakeskus: Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen

Tenhunen, S. & Vaittinen, R, (toim.): Eläketalous

Timonen, V.: Agening Societies

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet