Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4018 A.2 Sosiologian teoria, kirjat 3 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• hahmottaa keskeisten sosiologisten teorioiden sisältöä ja soveltaa niitä yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkintaan ja selittämiseen.
• tunnistaa erilaisia sosiologisia teorioita sekä eritellä niiden sisältöjä ja tyyppejä.
• hahmottaa sosiologisen teorian ja empiirisen analyysin yhteyksiä ja vuorovaikutusta.
• arvioida sosiologisia teorioita kriittisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2016-2017 (1.9.2016 alkaen)

Tentitään seuraavat kaksi kirjaa (3 op):

Sears & Cairns: A Good Book - In Theory. Making Sense Through Inquiry. (2nd edition).

Aro & Jokivuori: Klassinen sosiologia ja moderni maailma

Lukuvuosi 2015-2016: Tentitään seuraavat kaksi kirjaa (3 op):

Sears & Cairns: A Good Book - In Theory. Making Sense Through Inquiry. (2nd edition).

Kivisto: Key Ideas in Sociology (3rd edition).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet