Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4026 A.6 Kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa aiemmissa sosiologian opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja tutkielman kirjoittamiseen. Opiskelija hallitsee tieteellisen argumentoinnin sekä tieteellisen lähteidenkäytön keskeiset periaatteet.

Sisältö

Opiskelija muokkaa ja syventää kandidaatin seminaarissa tekemänsä seminaariesitelmän saamansa palautteen perusteella itsenäisesti kandidaatin tutkielmaksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielman pituus on noin 20–30 sivua. Tutkielma perustuu kirjallisiin lähteisiin. Tutkielma jätetään arvioitavaksi viimeistään tammi- tai toukokuun 15. päivä. Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Tutkielman aihetta mietittäessä opiskelijan on suositeltavaa tutustua oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimukseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tutkielman ohjaajana ja tarkastajana toimii seminaarin vetäjä.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Vain pääaineopiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet