Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4027 A.6 Kypsyysnäyte (kandidaatin) 0 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä hyvällä suomen kielellä.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa omasta tutkielmastaan lyhyen esseevastauksen. Kypsyysnäytteen tarkastaa ensin suomen kielen opettaja ja sen jälkeen seminaarin vetäjä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kypsyysnäyte tehdään tenttiakvaariossa, https://tenttis.utu.fi. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi.

Lisätietoja

Tarkemmat ohjeet koskien kypsyysnäytteen käytäntöjä, vaatimuksia ja suorittamista löytyvät oppiaineen verkkosivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet