Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL2004 Harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Elina Kilpi-Jakonen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käytännön työkokemusta ja ymmärrystä työelämän toimintaperiaatteista.

Sisältö

Opiskelija työskentelee koulutusta vastaavissa tehtävissä 3 kuukauden ajan ja saa työharjoitteluunsa ohjausta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Harjoittelujaksoon liittyvät seminaarit järjestetään noin kerran kuukaudessa, syksyisin tiheämmin kuin keväisin. Seminaariin osallistutaan kaksi kertaa (yht. 4 h) ennen työharjoittelua ja kerran (2 h) työharjoittelun jälkeen. Seminaarissa, joka suoritetaan työharjoittelun jälkeen, esitetään seminaarialustus. Alustuksen ajankohdasta sovitaan seminaarin vetäjän kanssa vähintään viikkoa ennen seminaaritilaisuutta. Lisäksi harjoittelusta kirjoitetaan harjoitteluraportti. Lisää harjoittelua koskevia ohjeita löytyy sosiaalitieteiden verkkosivuilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet