Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI1235 S.4. Tutkimusmenetelmät 2, vaihtoehtoiset menetelmäopinnot 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Kirjalista 1: Sanna Kailaheimo, Kirjalista 2: Salla Sariola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa pro gradu -tutkielmassaan tarvittavia tutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Opiskelija täydentää aiemmilla kursseilla hankkimaansa sosiologisten tutkimusmenetelmien osaamistaan osallistumalla oman valintansa mukaan harjoituksia sisältäville metodikursseille, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla kirjatenttejä. Tenttimisen sijaan suositellaan menetelmäkurssin suorittamista tai esseen kirjoittamista. Tutkimusmenetelmät on hyvä valita siten, että opiskelija voi soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan. Sosiologian omien kurssien ohella suorituksena voi käyttää sosiaalipolitiikan ja taloussosiologian syventävien opintojen menetelmäkursseja tai sopimuksen mukaan muualla (eri oppiaineissa ja yliopistoissa) tarjottavia menetelmäkursseja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Metodikursseista tiedotetaan oppiaineen verkkosivuilla
Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraava kirjalista on ohjeellinen:

Kirjalista 1:

Allison: Multiple regression: a primer. 2 op

Bonacich & Lu: Introduction to mathematical sociology. 2 op

Nummenmaa: Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (s. 276-471). 2 op

Hox: Multilevel Analysis: Techniques and Applications (2nd edition). 3 op

Treiman: Quantitative Data Analysis. Doing Social Research to Test Ideas (s. 87-430). 3 op

Seale: Researching Society and Culture. Third edition (luvut 1-11, 13-20, 22-31). 3 op

Kirjalista 2:

Hammersley & Atkinson: Ethnography. Principles in Practice. (3 rd edition). 2 op

Kvale & Brinkmann: InterViews. 2 op

Madison: Critical Ethnography. 2nd edition. 2 op

Maxwell: Qualitative Research Design. 3rd edition. 1 op

Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (toim.): Haastattelun analyysi. 3 op

Seale: Researching Society and Culture. Third edition (luvut 1-17, 21-31) 3 op

Silverman: Qualitative Research. Issues of Theory, Method and Practice. Third edition. 2 op

Wood & Kroger: Doing Discourse Analysis. 2 op

Lisätietoja

Tentittävistä kirjoista tai suoritettavista esseistä sovitaan aina etukäteen opintokokonaisuuden vastaanottajan kanssa. Koska kirjat suositellaan valittavaksi siten, että ne hyödyttävät pro gradu -tutkielman tekemistä, opiskelijan kannattaa neuvotella kirjoista myös pro gradu -tutkielmansa ohjaajan kanssa. Menetelmäesseen kirjoittamiseen saa ohjeita vastaavalta opettajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet