Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1005 Siirtolaisuus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Jouni Korkiasaari ja Ismo Söderling

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista.

Sisältö

1. Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat,
2. Siirtolaisuus globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä,
3. Suomalaisen siirtolaisuuden historia,
4. Ulkomaalaisten maahanmuuton ja pakolaisuuden historia Suomessa ja
5. Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset (Suomessa)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Johdantoluento 10 h, Ismo Söderling
Luentosarja 12 h, Jouni Korkiasaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa luennot ja kirjallisuus ohjeiden mukaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentti arvioidaan asteikolla 1-5 ja siihen voi valmentautua ennakkoon annettavilla valmistavilla kysymyksillä.

Suositellut suoritusajankohdat

sl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.      Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: Muuttajat.2.      Mubarak, Yusuf M., Nilsson, Eva & Saxén, Niklas 2015: Suomen somalit. Into Kustannus Oy.3.      Artikkeli: “Theories of International Migration: A Review and Appraisal” by Douglas S. Massey et.al. (2011):https://cis.uchicago.edu/outreach/summerinstitute/2011/documents/sti2011-parks-theories_of_international_migration.pdf 

Luentoaineisto, valmistavat tenttikysymykset ja linkkejä aihepiirin artikkeleihin ja muihin lähdeaineistoihin saatavilla netistä: http://users.utu.fi/joukork

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet