Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1149 Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Mikael Mattlin

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijan monikulttuurisuuden ja globaalien väestönliikkeiden poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opintojakson avulla opiskelija kykenee hahmottamaan monikulttuurisuuden ja migraation asettamia haasteita poliittisille järjestelmille, sekä ymmärtämään erityisesti turvallisuuteen ja globaaliin hallintaan liittyviä kysymyksiä, joita monikulttuurisuuteen saattaa liittyä.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan monikulttuurisuuden politiikkaan Euroopassa ja globaalisti. Erityisongelmina käsitellään väestönliikkeiden aiheuttamia haasteita sekä kansallismielisen populistisen äärioikeiston syntyä ja vaikutusta globalisaatioprosesseihin läntisissä demokratioissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä itse valittuna tenttipäivänä sähköisenä tenttinä. Sähköinen tenttipalvelu: https://tenttis.utu.fi/login/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Berezin, M. 2009. Illiberal Politics in Neoliberal Times: Culture, Security and Populism in the New Europe

Castles, S., H. de Haas and M. J. Miller. 2013. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 5. laitos

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet