Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6003 Fysiikan harjoitustyöt IIB 5 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Huhtinen, Kuusela, Järvinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Yleiskuvaus

Työt keskittyvät erilaisten fysiikan ilmiöiden esittelyyn. Kurssiin IIB kuuluu viisi työtä, joista kaikista tehdään työselostus.

Osaamistavoitteet

Fysiikan aineopintojen luentokursseilla käsiteltävien asioiden ja ilmiöiden täydentäminen ja havainnollistaminen. Monipuolinen perehtyminen fysikaalisiin mittausmenetelmiin sekä mittaustulosten analysoinnin, esittämisen ja raportoinnin harjoittelu.
Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja ymmärtää erityyppisten fysikaalisten mittausmenetelmien periaatteet. Opiskelija hallitsee mittaustulosten käsittelyn ja selkeän esittämisen sekä suoritetun työn kirjallisen raportoinnin.

Sisältö

Viisi harjoitustyötä fysiikan eri osa-alueilta.

Toteutustavat

Käytännön harjoitustyöt opetuslaboratoriossa. Ohjatun työvuoron kesto 4 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Sähköinen alkukuulustelu. Suullinen kuulustelu kutakin työtä aloitettaessa. Töiden vaatimien mittausten suorittaminen. Kirjalliset työselostukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohjemoniste.

Lisätietoja

Kurssi ei kelpaa samaan tutkintoon (tai opiskelijan eritasoisiin tutkintoihin) kurssin XFYS4277 Fysiikan harjoitustyöt II kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet