Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6005 Fysiikan harjoitustyöt IIIB 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Huhtinen, Kuusela, Järvinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Fysiikan aineopintojen luentokursseilla käsiteltävien asioiden ja ilmiöiden täydentäminen ja havainnollistaminen. Kehittää edelleen muilla fysiikan harjoitustyökursseilla opittuja taitoja fysikaalisten mittausten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä tulosten analysoinnissa. Harjoittaa raportoinnissa tieteellisen raportoinnin edellyttämää selkeyttä ja johdonmukaisuutta.
Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt aiempaa monipuolisemmin fysikaalisiin mittausmenetelmiin. Opiskelija ymmärtää mittaustulosten käsittelyn ja selkeän esittämisen merkityksen ja tärkeyden sekä hallitsee työn kirjallisen raportoinnin.

Sisältö

Neljä harjoitustyötä fysiikan eri osa-alueilta.

Toteutustavat

Myös periodissa V. Käytännön harjoitustyöt opetuslaboratoriossa. Ohjatun työvuoron kesto 4 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Sähköinen alkukuulustelu. Suullinen kuulustelu kutakin työtä aloitettaessa. Töiden vaatimien mittausten suorittaminen. Kirjalliset työselostukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohjemoniste.

Lisätietoja

Ei kelpaa samaan tutkintoon (tai yhden opiskelijan eri tasoisiin tutkintoihin) kurssin XFYS4278 Fysiikan harjoitustyöt III kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet