Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6026 Ydin- ja hiukkasfysiikka I 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Eino Valtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tuntea ydinfysiikan peruskäsitteet ja yksinkertaiset ydinmallit sekä ymmärtää hiukkasten perusrakenne ja hiukkasten vuorovaikutusten pääpiirteet. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa Rutherfordin sirontalakia ja laskea ytimen nukleonien sidosenergiat. Opiskelija pystyy käyttämään yksinkertaisia ydinmalleja ydinten ominaisuuksien ennustamiseen sekä soveltamaan radioaktiivisen hajoamisen teoriaa esim. geologisten näytteiden iän määritykseen ja laskemaan fissiossa ja fuusiossa vapautuvan energian. Opiskelija ymmärtää hiukkasten luokittelun sekä hadronien kvarkkirakenteen ja pystyy tämän perusteella määrittämään hiukkasten tärkeimmät kvanttiluvut. Opiskelija pystyy esittämään hiukkasreaktioita Feynmanin diagrammien avulla. Opiskelija tuntee kvanttikromodynamiikan käsitteet värivaraus, värivankeus ja asymptoottinen vapaus sekä omaa perustiedot sähköheikosta vuorovaikutuksesta.

Sisältö

Nukleonirakenteeseen perustuva ydin. Ytimen pisara- ja kuorimallit. Radioaktiivinen hajoamislaki, hajoamistyypit ja luonnollinen radioaktiivisuus. Fissio ja fuusio. Leptonit, kvarkit ja hadronit. Hadronien kvanttiluvut ja kvarkkirakenne. Varatun ja neutraalin virran reaktiot sähköheikossa vuorovaikutuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Riittävä määrä ViLLE-suorituspisteitä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Kirjallisuus: Martin, B.R., Nuclear and particle physics: An introduction, John Wiley & Sons, 2007.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet