Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6106 Kemistin työmenetelmät II 5 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Heidi Korhonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset opinnot: Kemian työmenetelmät I Suositeltavat: Kemia I ja Kemia II

Osaamistavoitteet

Harjoitustyökurssi lisää opiskelijan perustaitoja ja työmenetelmiä kemian laboratoriossa. Opiskelija oppii ymmärtämään epäorgaanisia ja orgaanisia reaktioita sekä fysikaalisen kemian aihepiiriin kuuluvia ilmiöitä kokeellisen työskentelyn kautta.

Sisältö

Yleiseen, epäorgaaniseen, orgaaniseen ja fysikaaliseen kemiaan liittyviä harjoitustöitä: mm. kemiallinen tasapaino, liukoisuus, kromatografia, orgaanisen kemian synteesit, kompleksometria, sähkökemia, kalorimetria ja kemiallisen reaktion kinetiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 55 t 0 t

Laboratorioharjoitustyöt: 11 x 5 h. Työt tehdään ohjattuina ryhmätöinä.
Harjoitustöistä tehdään ennakko- ja kokoavat tehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen läsnäolo kaikilla harjoitustyökerroilla. Hyväksytysti suoritetut ennakko- ja kokoavat tehtävät.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja sähköisen oppimisympäristön kautta jaettava muu materiaali.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu kemian pääaineopiskelijoille. Kurssi täydentää Kemistin työmenetelmät I -kurssia, joka on suoritettava ennen tätä työkurssia. Riittävien pohjatietojen takaamiseksi harjoitustyökurssille osallistumisen edellytyksenä on Kemia III ja Kemia IV –kursseille osallistuminen saman lukukauden aikana tai kyseisten opintojaksojen aikaisempi suorittaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science