Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4058 S11. Literary Theory Workshop 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
ENGF4057 S10. Literary Theory -kurssin tenttisuorituksen perusteella valitaan metodologiakurssille korkeintaan 14 opiskelijaa. S10:n lisäksi on englannin kielen aineopinnoista oltava loppumerkintä kurssia aloitettaessa.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija osaa soveltaa tietämystään kirjallisuusteorian eri suuntauksista valitsemansa kaunokirjallisen tekstin analyysiin.
-Opiskelija on kehittänyt kykyään ajatella kriittisesti ja kirjoittaa englanninkielistä asiaproosaa.
-Opiskelija osaa esitelmöidä kirjallisuusanalyysinsa suullisesti ryhmässä.

Sisältö

Kirjallisuusteorian soveltaminen kaunokirjallisen tekstin analyysiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t

Opetusta 4 h/vko. Kurssi kestää yhden periodin.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Suullinen tentti
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi

Kurssiin sisältyy n. 3000 sanan essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset