Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4003 S3. Philological Thesis Seminar 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
190 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
S1 ja S2 on oltava suoritettu seminaaria aloitettaessa. HuK-tutkinto on oltava suoritettuna seminaaria aloitettaessa tai viimeistään ennen kuin seminaari jatkuu kesätauon jälkeen.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan suunnitelmallisemmiksi ja pitkäjänteisemmiksi.
-Opiskelija osaa tehdä opintolinjan alaan liittyvää tutkimusta ja hahmottaa yhteyksiä aiemmissa opinnoissa käsiteltyjen aihepiirien välillä.
-Opiskelija osaa tuottaa tieteellistä tekstiä omasta tutkimuksestaan
-Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa tutkimukseen ja siitä raportointiin liittyvää rakentavaa kritiikkiä sekä toimia saamansa palautteen perusteella.
-Opiskelija on kehittänyt ryhmätyöskentelytaitojaan.
-Opiskelija on saattanut pro gradu -tutkielmansa valmiiksi.

Sisältö

Seminaarin kestäessä käsitellään tutkielman laatimiseen liittyviä kysymyksiä, keskustellaan kunkin opiskelijan tutkielmasta sen eri vaiheissa sekä kirjoitetaan olennainen osa itse tutkielman tekstistä; seminaarin päättyessä tutkielman tulisi olla valmis.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetusta 2 h/vko.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • englanniksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset