Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4019 S13. Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
professorit ja muu tutkielmien ohjaukseen osallistuva henkilökunta
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
190 op.
Edeltävät opinnot
HuK-tutkinto sekä oman opintolinjan johdanto- ja metodikurssi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osoittaa pystyvänsä itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön valitsemallaan englantilaisen filologian alueella ja hallitsevansa tieteellisen esitystavan.

Sisältö

Pro gradu -tutkielman ohjeellinen pituus on 20 000 - 27 000 sanaa (n. 60-80 sivua) poislukien liitteet ja suomenkielinen lyhennelmä. Tutkielma kirjoitetaan englannin kielellä ja siihen liitetään suomenkielinen lyhennelmä (5-15 sivua). Yksityiskohtaiset ohjeet tutkielman ulkoasusta on esitetty oppiaineen intrasivulla Style Sheet ja MA Thesis Guide -oppaissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Arviointiasteikko ja -perusteet ovat nähtävissä humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa http://www.hum.utu.fi/opiskelu/perustutkinnot/tutkielmat/arvosana.html

Lisätietoja

Tutkielman teko aloitetaan aiheen valinnalla. Aiheesta ja ohjauksesta sovitaan professorin kanssa tutkielmaseminaarissa. Tutkielman kirjoittamisen ohjaus tapahtuu tutkielmaseminaarissa ja henkilökohtaisena ohjauksena. Filosofian maisterin tutkintoa varten kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä suomenkielinen kypsyysnäyte, ellei sitä ole suoritettu HuK-tutkinnon yhteydessä (ks. myös tiedekunnan yleiset ohjeet).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset