Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4101 S1. Historical Dimension 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
120 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
ENGL2004 The Story of English suoritettuna. Mielellään mukaan lukien englannin kielen aineopinnot.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tunnistaa teksteistä englannin kielen kehityksen eri vaiheiden keskeisiä piirteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä kielen kehityksen kannalta.
-Opiskelija tuntee eri historiallisten vaiheiden keskeisiä kieleen ja sen kehitykseen vaikuttaneita kirjoittajia ja heidän tekstejään.

Sisältö

Opiskelija tutustuu englannin kielen kehitykseen keskiajalta 1800-luvulle säilyneiden kirjallisten lähteiden kautta. Opiskelija perehtyy eri aikakausien aate- ja tyylivirtauksiin ja niiden heijastumiin kirjoitetuissa teksteissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi

Huom. Kurssin arvosana toimii pääkriteerinä valittaessa opiskelijoita linjan tutkimusmetodikurssille (kiintiö 14).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Gradulinjojen johdantokurssit (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Gradulinjojen johdantokurssit (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Gradulinjojen johdantokurssit (Englannin kieli)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset