Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4036 Language Testing 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee pääpiirteissään kielitaidon arvioinnin peruspiirteet ja haasteet
-Opiskelija tuntee erilaisia kielitaidon arviointimenetelmiä
-Opiskelija tuntee kielitaidon testaamiseen liittyvät peruskäsitteet

Sisältö

-perehtyminen kielitaidon arvioinnin ja testaamisen perusasioihin ja terminologiaan
-tutustuminen kielitaidon eri osa-alueiden arviointiin käytettyihin metodeihin

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Tentti on suoritettavissa englannin kielen tenttipäivinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Luoma Sari 2003. Assessing Speaking.
  • McNamara Tim 2000. Language Testing. Pp. 1-86.
  • Huges Arthur 2002. Testing for Language Teachers. 2nd ed.

Lisätietoja

Kurssi soveltuu seuraaville opintopoluille:
Kielen oppiminen ja opettaminen
Tutkija

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Englannin kielen elektiivejä (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset