Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL3114 Language Contact 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella kielten ja kielenpuhujien kohtaamiseen liittyviä ilmiöitä sekä yleisellä että eri kielten, alueiden ja tilanteiden tasolla ja hallitsee kielikontaktitutkimuksen keskeisen käsitteistön.

Sisältö

Yleistä kontaktilingvistiikkaa ja kontaktitilanteita eri puolilta maailmaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Kirjatentti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Thomason, Sarah G. 2001. Language Contact: An Introduction sekä muuta erikseen ilmoitettavaa luettavaa (yhteensä n. 500 s.).

Lisätietoja

Sopii KKL:n kaikkien opintopolkujen valinnaiseksi kirjatentiksi. Tentti ei ole tarjolla niille, jotka ovat aiemmin suorittaneet saman opettajan vastaavan kurssin tai kirjatentin (English Language Contacts, 3/5 op). Luettava kirjallisuus ja suoritusajankohdat ilmoitetaan tarkemmin englannin kielen intranetissä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Englannin kielen elektiivejä (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset