Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL3125 Late Modern English Project 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
120 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee englannin kielen kehityksen pääpiirteet uuden ajan loppupuolella (ns. myöhäisuusenglannin kausi n. 1700-1900)
-Opiskelija tietää ko. aikakauden kielihistoriallisen tutkimuksen aineistotyypit, keskeiset sekundaarilähteet ja lähestymistavat
-Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisen pienimuotoisen tutkimusprojektin puitteissa

Sisältö

-kirjatentti, jonka avulla tutustutaan englannin kielen kehityksen pääpiirteisiin uuden ajan loppupuolella ja luodaan katsaus aikakauden tutkimuksen keskeisiin aineistotyyppeihin ja tutkimusorientaatioihin
-itsenäinen, vastuuopettajan kanssa sovittava tutkimustehtävä ja sen pohjalta laadittu kirjallinen raportti/essee

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Tentti on suoritettavissa englannin kielen tenttipäivinä. Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, sovitaan tutkimusosuuden toteuttamisesta vastuuhenkilön kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Tieken-Boon van Ostade, Ingrid. 2009 (tai uudempi). An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lisätietoja

Kurssi soveltuu seuraaville opintopoluille:
-Kielen oppiminen ja opettaminen
-Kieliasiantuntija
-Tutkija
Kurssia suositellaan elektiiviksi erityisesti filologisen gradulinjan opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Englannin kielen elektiivejä (Englannin kieli)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset