Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T1 Biolääketiede
FALL1014 Kemiallisen biologian perusteet 5 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Arto Liljeblad (artlilje@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää biologian perustana olevan kemian. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ongelmanratkaisukykyjä yleisellä tasolla sekä erityisesti kykyä soveltaa kemiaa biologisiin ilmiöihin.

Sisältö

Atomin rakenne ja alkuaineiden jaksollinen järjestelmä sovelluksineen (fluoresenssi, NMR/MRI, PET, metaboliareittien tutkimus). Vahvat ja heikot sidokset sekä niiden vaikutus liukoisuuteen ja molekyylien väliseen vuorovaikutukseen. Funktionaaliset ryhmät ja yleisimpien biomolekyylien rakenteet. Molekyylin kolmiulotteisen muodon merkitys, D/L- ja R/S-systeemi molekyylimalleilla. Hapot ja emäkset, puskuriliuokset ja aktiivisuus. Osmoosi ja diffuusio. Kemiallinen reaktio: reaktiokinetiikka, entsyymin katalysoima reaktio, termodynamiikka (entalpia, entropia, Gibbsin energia ja näiden biokemiallisia sovelluksia), hapettuminen ja pelkistyminen. Elimistön metallit: keskusatomi, ligandit, koordinaatioluku ja kova-pehmeäperiaate. Sähkökemian perusteet elimistöön sovellettuna. Kaasut: kineettinen kaasuteoria, Henryn laki ja yleisimmät laskut. Opintojaksolla läpikäytävien kemian termien englanninkieliset vastineet.

Toteutustavat

Ongelmakeskeinen opetus ja ohjatun kyselyn avulla tapahtuva oppiminen 70 h (35*2 h).
Ryhmäopetus molekyylimalleilla 10 h (5 * 2h).

Opetuskieli

suomi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kotitehtävät ja kaksi kirjallista välikoetta.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging