Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T1 Biolääketiede
FALL3042 Kemiallisen biologian harjoitustyöt 3 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Katri Lundell (katlun@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on opetella soveltamaan biomolekyyleihin kemian perustyömenetelmiä ja analytiikkaa.
Opiskelijan tulee hallita seuraavien laitteiden toimintaperiaate: pH-mittari, analyysivaaka, säädettävä mittapipetti, HPLC, GC, spektrofotometri ja polarimetri. Opiskelijan tulee osata kalibroida pipetti, valmistaa tarkan väkevyinen liuos, puskuriliuos, liuosten laimentaminen sekä tehdä pitoisuusanalyysejä kalibraatiosuoran avulla eri mittalaitteiden avulla.

Sisältö

Kromatografia (GC, HPLC, TLC, ioninvaihto) ja spektroskopia (UV/VIS). Happo-emästitraukset ja puskuriliuos. Sisäisen ja ulkoisen standardin menetelmät sekä standardinlisäysmenetelmä. Metrologian perusteet. Opintojaksolla läpikäytävien kemian termien englanninkieliset vastineet.

Toteutustavat

Harjoitustyöt 45 h (9 * 5 h).

Opetuskieli

suomi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kirjallinen tentti, läsnäolo harjoitustöissä ja hyväksytyt työselostukset.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging