Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T2 Biolääketiede
BIOT2007 Henkilökohtainen kasvu ja urapolut 1 (T1-T2) 1 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
professori Markku Koulu, farmakologia, lääkehoito ja lääkehoito ja suunnittelija Erika Österholm, lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö, opintoneuvoja Kirsi Puomila (hops-ohjaus)

Yleiskuvaus

Osa Asiantuntijaksi kasvamisen ja työelämävalmiuksien kokonaisuutta (4 op), joka koostuu seuraavista opintojaksoista:
Henkilökohtainen kasvu ja urapolut 1 (T1-T2) (1 op)
Henkilökohtainen kasvu ja urapolut 2 (T3-T4) (1 op)
Henkilökohtainen kasvu ja urapolut 3 (T5-T6) (1 op)
Mentotorointi ja portfoliotyöskentely (T1-T6) (1 op)

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat Turun yliopistoon ja lääketieteelliseen tiedekuntaan opiskelu- ja tutkimusyhteisönä. Opiskelijoita tuetaan opintojen suunnittelussa, etenemisessä ja urasuunnittelussa. Erityisenä tavoitteena on edistää vuorovaikutusta ja verkostoitumista opiskelijoiden, opettajien ja bioalalla työskentelevien ammattilaisten välillä. Urapolkuseminaareissa esitellään bioalan yrityksiä ja toimintaympäristöjä sekä niissä vaadittavia tietoja ja taitoja, ja tuetaan opiskelijoiden ammatti-identiteetin hahmottumista ja asiantuntijuuden kasvamista alumniesimerkkien avulla. Osana tieteellisen ajattelun kehittymistä, opiskelijat osallistuvat vuosittaisiin opinnäytetyöseminaareihin. Opiskelijalle annetaan palautetta opintojen etenemisestä sekä autetaan integroimaan ja tunnistamaan opiskelijan henkilökohtaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hänellä on bioalan asiantuntijana ja tutkijana.

Sisältö

Opiskelija tutustuu Turun yliopiston ja lääketieteellisen tiedekunnan historiaan ja nykytilanteeseen, LuK- ja FM-tutkinnon rakenteeseen ja opetussuunnitelmaan, opintojen ohjaus- ja tukipalveluihin sekä opiskelun sähköisiin työkaluihin tiedekunnan ja koulutusohjelman järjestämällä Johdantoviikolla. Lisäksi syksyn urapolkuseminaarissa esitellään bioalan kaupallista toimintaa Suomessa, kuvataan keskeisiä yrityksiä ja tutustutaan bioalalla oleviin työtehtäviin. Keväällä järjestetään kaksipäiväinen yhteistapaaminen Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen 1. vuoden opiskelijoiden kanssa (KuTu-yhteistyöverkosto; vuorovuosin Turussa ja Kuopiossa). KuTu- seminaarien teemat vaihtelevat eri vuosina, mutta niissä opitaan ammatillisen verkostoitumisen perusteet ja yhteisöllisyyden merkitystä ryhmä- ja projektityöskentelyssä. Lisäksi opiskelijat tekevät työpaikkailmoituksen perusteella oman työpaikkahakemuksensa, joita arvioidaan rekrytointiasiantuntijoiden avustuksella. Opiskelijat osallistuvat myös opinnäyteseminaariin osana tieteellisen ajattelun syventämistä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen Johdantoviikolle ja keväällä KuTu-verkostotapahtumaan, tehtävien tekeminen. Lisäksi lukukausittain osallistuminen urapolkuseminaaripäiviin ja niiden pohjalta laaditun oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, mentoritapaamisiin osallistuminen ja portfoliotehtävien tekeminen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen 1. lukuvuonna ja sen vuosittainen päivittäminen sähköisessä HOPS-järjestelmässä. Lisäksi osallistuminen opinnäyteseminaareihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging