Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T2 Biolääketiede
LBIG6009 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede 11 op
Vastuutaho
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Professori Klaus Elenius (klaus.elenius@utu.fi) ja kliininen opettaja Kati Elima (kati.elima@utu.fi), Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka, Biolääketieteen laitos

Yleiskuvaus

Opiskelijalle luodaan kuva elintoiminnoista dynaamisena biokemiallisena tasapainotilana ja annetaan valmius ymmärtää sairauksia molekyylien toiminnan häiriötiloina.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tulee osata/ymmärtää
1) lääketieteellisen biokemian perustiedot muita opintojaksoja ja ammattia varten,
2) elimistön aineenvaihdunnan dynaamisen tasapainotilan merkitys terveydelle,
3) molekyylien ja biokemiallisten toimintojen häiriöiden merkitys sairauksien synnyssä ja hoitojen kohteena.

Sisältö

1) Proteiinit: aminohappojen ja proteiinien synteesi ja hajotus, entsyymien toiminta, hemoproteiinit, hengitysketju
2) Hiilihydraatit: biosynteesi, energia-aineenvaihdunta, glykoproteiinit
3) Lipidit: synteesi ja aineenvaihdunta, kompleksit lipidit, kolesteroli, solukalvo
4) Ravinnon ja liikunnan biokemiaa: vitamiinit, hivenaineet, etanoli, elimistön puskurijärjestelmät, metabolian integraatio
5) Molekyylilääketiede: veren hyytyminen, signalointi, vasta-aineet, geeniterapia, epigenetiikka, omiikat, henkilökohtainen lääketiede

Toteutustavat

Luennot 90 tuntia, harjoitustyöt ja pienryhmäopetus 21 tuntia, omatoimista opiskelua 195 tuntia. Pienryhmäopetus, laboratorioharjoitustyö ja siitä pidettävä työpäiväkirja ovat pakollista opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

LBIG6007 Luentotentti A, 2 op
LBIG6008 Luentotentti B, 2 op
LBIG6010 Lopputentti, 6 op
LBIGxxxx Harjoitustyöt, 1 op

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luentotentit A ja B sekä lopputentti. Luentotentit otetaan huomioon yhteensä 40% painotuksella loppuarvosanaa laskettaessa. Tentit perustavat uusimman opintojakson oppimateriaaleihin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Champe, Harvey & Ferrier: Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry. 6 th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins 2014 (tai uudempi) tai muu kansainvälistä tasoa oleva lääketieteellisen biokemian oppikirja, joka sisältää vastaavat tiedot.

Luennot ja harjoitustyömoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging