Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T2 Biolääketiede
BIOT2004 Ihmisen rakenne ja toiminta, Osa I 3 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
Anatomian professori Juha Peltonen (juhpel(at)utu.fi) ja yliopisto-opettaja Terhi Heino (terhi.j.heino(at)utu.fi), Solubiologia ja anatomia, Biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Solubiologian opintojakson (ANAT1200 Solu- ja molekyylibiologia tai ÅA_1901 Introduction to Cell Biology), ja ANAT1308 Vertaileva anatomia ja fysiologia hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1. hallitsee ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan keskeiset ominaisuudet sekä tähän liittyvän lääketieteellisen terminologian
2. osaa integroida ja soveltaa anatomian, solu- ja kehitysbiologian, histologian, biokemian sekä fysiologian tietämystään ja hallitsee kyseisen elinjärjestelmän toiminnan keskeiset säätelyjärjestelmät
3. tuntee kyseisen elinjärjestelmän keskeisimmät taudit, niiden patogeneesin sekä tutkimuksessa käytettävät kokeelliset mallit

Sisältö

1. Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja kehitys
2. Hermoston yleinen rakenne
3. Luu-, rusto- ja lihaskudoksen rakenne ja toiminta
4. Tuki- ja liikuntaelimistön keskeiset sairaudet
5. Tuki- ja liikuntaelimistön tutkimuksessa käytettävät kokeelliset mallit

Toteutustavat

1. Luento-opetus (12-14 tuntia)
2. Harjoitustyöt (10 tuntia)
3. Seminaarit (2-4 tuntia)
4. Omatoiminen opiskelu oppikirjojen, ennakkotehtävien ja verkkomikroskoopin avulla (yhteensä 53-57 tuntia)

Vaadittavat opintosuoritukset

1. IRT-opintokokonaisuuden sisäänpääsytentin hyväksytty suoritus
2. Osallistuminen harjoitustöihin ja seminaareihin
3. Hyväksytyt kirjalliset tehtävät ja raportit
4. Hyväksytty loppukuulustelu

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Loppuarvosana (numerolla 0-5) määräytyy kirjallisen loppukuulustelun suorituksen perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Tortora, GJ, Derrickson, BH, Principles of Anatomy and Physiology, 13. painos (tai uudempi) (John Wiley & Sons) soveltuvin osin

  2. Kierszenbaum, AL, Tres LL, Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, 3. painos (tai uudempi) (Elsevier Saunders) soveltuvin osin

  3. Luennoilla ja harjoitustöissä jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging