Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T3 Biolääketiede
BIOT1502 Bioetiikka 2 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
Professori Veikko Launis, kliininen laitos (veikko.launis@utu.fi)

Osaamistavoitteet

Perehdytään biotieteellisen tutkimuksen ja bioteknologian eettisiin kysymyksiin ja
ongelmakohtiin.
Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijan tulee ymmärtää bioeettisten kysymysten
luonne, osata esittää bioetiikan ongelmiin perusteltuja ratkaisuja sekä hankkia tietoa,
joka tukee bioetiikan ongelmien käsittelyä.

Sisältö

Sisältönä ovat bioetiikan eettiset periaatteet ja ongelmanratkaisu, tutkimusetiikka ja itsenäinen kirjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus 6 t, Itsenäinen työskentely (esseen/esseiden laatiminen).

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi

Esseen/esseet voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Esseen hyväksyminen, aktiivinen osallistuminen luennoille

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodle 2 -portaalissa oleva materiaali

Erikseen ilmoitettava oheiskirjallisuus

Lisätietoja

Opintojakso pidetään englanninkielellä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging