Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T4 Biolääketiede
PATO5912 Tautioppi 12 op
Vastuutaho
Patologia
Vastuuhenkilö
Professori Ilmo Leivo, Patologia ja oikeuslääketiede, Biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opiskelija saa perustiedot taudeista, niiden syntymekanismeistaja taudinkulun ennusteesta sekä oppii tuntemaan ja ymmärtämään tautiopin merkityksen lääketieteessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ensinnäkin yleispatologian periaatteet, joilla solumuutokset aiheuttavat tauteja.

Lisäksi hän hallitsee ihmisen keskeisimpien tautien syntymekanismit, makroskooppiset ja mikroskooppiset löydökset, luokittelun sekä taudinkulun ennusteen.

Sisältö

Yleis- ja elinpatologian opinnot:
luennot (n.70t), mikroskopiaopetus (n.20t).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Normaalihistologian kertaustentti ennen kurssin alkua
Harjoitus-/ryhmätyöt; mikroskooppinäytteet
Tentit

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tautioppi/välitentti, 3op (MEDI1411) Tautioppi/mikroskooppinäytteet, 3op (MEDI1412) Tautioppi/lopputentti, 6op (PATO5911)

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Opintokokonaisuus alkaa loppuvuodesta ja jatkuu joululoman jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Oppikirja/tenttikirja: Kumar, Abbas, Aster: Robbins Basic Pathology. Saunders Elsevier, 9. edition.

- Patologian mikroskooppiharjoitukset -moniste.
- Virtuaalinäytemateriaali.

Oheismateriaaliksi:
- Mäkinen, Carpén, Kosma, Lehto, Paavonen, Stenbäck: Tautioppi. Duodecim.

Lisätietoja

Biomed-opiskelijat eivät osallistu ll-kurssin obduktio- ja potilastapausopetuksiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging