Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T4 Biolääketiede
FALL3030 Farmakologia 9 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Professori Mika Scheinin (mscheinin@utu.fi) ja yliopisto-opettaja Jonne Laurila (jomila@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos.
Edeltävät opinnot
Biolääketieteen LuK -tutkinnon 1. vuosikurssin opinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneen tulee hallita farmakokinetiikan ja -dynamiikan perusteet, tuntea tärkeimpien lääkeaineiden käyttäytyminen elimistössä sekä niiden vaikutukset, vaikutusmekanismit ja sivuvaikutukset. Opiskelijoille annetaan perustiedot lääkkeiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä.

Sisältö

Yleisfarmakologia
- lääkeannos
- farmakodynamiikan ja -kinetiikan keskeiset käsitteet
- lääkemetabolia
- lääkevaikutuksia välittävät reseptorit ja niiden toiminta
- toksikologia lääkeaineiden kehityksessä
- lääkeaineiden toksisuuden arviointi
- yksilöiden väliset erot lääkevasteissa ja farmakokinetiikassa
- lääkkeiden turvallinen käyttö
Perifeerisen hermoston farmakologia
Keskushermoston farmakologia
Mikrobilääkkeiden ja solunsalpaajien vaikutusmekanismit
Verenkierto- ja hengityselimistön sekä ruoansulatuskanavan farmakologia
Aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 66 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 160 t 0 t
Seminaari 2 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista ryhmäopetustilanteisiin, seminaareihin ja oppimisen väliarviointeihin (2 kpl) sekä lopputentin hyväksyttävää suorittamista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy loppukuulustelun tuloksen perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla, ryhmäopetuksessa ja seminaareissa käsitellyt asiat.

2. Moodlessa jaettu opintokokonaisuuteen liittyvä aineisto.

3. Kirjallisuus (oppikirjoista vaadittavat alueet ilmoitetaan kurssin alussa jaettavassa kurssimonisteessa)

Koulu M - Mervaala E: Farmakologia ja toksikologia, 9. painos, Medicina 2013, tai

Pelkonen O - Ruskoaho H: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, 4. painos, Duodecim 2014, tai

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ: Rang & Dale’s Pharmacology, 8. painos, Churchill Livingstone 2011

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging