Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T4 Biolääketiede
FYSO1503 Biolääketieteen tutkimusmenetelmät 4 op
Vastuutaho
Fysiologia
Vastuuhenkilö
Apulaisprofessori Noora Kotaja (nookot(at)utu.fi), Fysiologia, Biolääketieteen laitos.
Edeltävät opinnot
T1-T4 -lukukausien opintojaksojen harjoitustöiden suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden valmiuksia laboratoriokokeiden suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin.

Sisältö

Neljän viikon intensiivijaksona toteutettava projektityö, jossa harjoitellaan keskeisten biolääketieteen tutkimusmenetelmien käyttöä ja laboratoriotyöskentelyyn liittyvää raportointia. Kurssilla harjoiteltavia menetelmiä ovat mm. RNA:n eristys ja geelidetektio, RT-PCR, solujen transfektointi ja immunofluoresessimenetelmät, immunopresipitaatio ja Western blottaus.

Toteutustavat

Luennot 12 tuntia, käytännön laboratorioharjoitukset 60 tuntia, seminaari 3 tuntia ja itsenäinen työskentely (kotitehtävät ja raportin kirjoittaminen).

Ohjattu laboratoriotyöskentely ryhmissä, luennot menetelmistä, itsenäinen raporttien kirjoittaminen, suullisen tieteellisen esityksen valmistaminen ja esittäminen. Harjoitustyöt, raportin kirjoittaminen ja seminaari ovat pakollista opetusta.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustöiden ja raportoinnin hyväksyttävä suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging